İnsan Kaynakları

  • Kurumsal // İnsan Kaynakları

Genel Bilgiler

İletişim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

Askerlik Bilgisi (Erkek Adaylar İçin)

Referanslarınız

Notunuz

KVKK BİLGİLENDİRME METNİ VE AÇIK RIZA
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak; Ligant Laboratuvar Cihazları ve Tekstil Tic.Ltd.Şti. tarafından, KVKK kapsamında, tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, Kişisel Verilerin, Toplama, İşleme, Aktarma, Saklama, Güvenli İmha Prosedürü ve Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, anladığımı ve onayladığımı, İşe alım süreçleri amacı ile sınırlı olmak üzere, “İş Başvuru Formu”ndaki kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, e-posta, Adres, Doğum Tarihi ve Yeri, Sosyal Güvenlik Numarası, Uyruk, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi, Kan Grubu, Sağlık Verileri, Din, Mezhep ve Felsefi İnanç, Biyometrik ve Genetik Veriler, Dernek, Vakıf ve Sendika üyelikleri, Siyasi Düşünce ve sair) de dahil olmak üzere işlenmesini, kaydedilmesini, kullanılmasını ve aktarılmasını onayladığımı, Şirket’in meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla kişisel verilerimin saklanmasını ve uygun şekilde imha edilmesini onayladığımı, Hakkımda, adli sicil kayıtları dahil, özgeçmiş kontrolü yapılmasını onayladığımı, Herhangi bir etki altında kalmaksızın, açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.